GESONDE KOS WAT MINDER KOS.
Name

Dag

Bestelling
Contact us / kontak ons
Phone us / bel ons  0834824082               SMS / SMS  0834824082

Besoek ons (klick to go to map/ klick om padkaart te sien)

e-mail / e-pos
Baken "A" op die kaart is ons vorige adres, 65 Proteaweg, Proteahoogte, Brackenfell. Volg die pers pyl om by ons nuwe adres, gemerk "B" uit te kom. Ons nuwe adres is 21 Rooikrans Straat, Proteahoogte, Brackenfell.

       Elna Engelbrecht (owner)
       21 Rooikranz Street
       Ruwari
       Brackenfell
Bank besonderhede
Bank:                   ABSA
Tak kode:            632 005
Rekening nommer: 9126617930
Verwysing:           naam en van